لیست پرسنل اداری و فنی

 

لیست افراد و کارکنان شاغل در دفتر مرکزی و کارگاه ها
ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت سوابق ( سال )
۱ شهاب  صادقی کارشناسی ارشد – سازه سرپرست دفتر فنی ۱۱
۲ مهدی  صادقی کارشناسی ارشد – سازه مدیرپروژه ۱۰
۳ لطف اله  فرجی کارشناس عمران سرپرست کارگاه ۱۰
۴ مهسا  احمدی کارشناسی ارشد – سازه کنترل پروژه و دفتر فنی ۷
۵ عارف  صادقی کارشناس عمران – سازه مهندس اجرا ۵
۶ مهدی نظری کارشناس حسابداری مدیر امور مالی و اداری ۲۰
۷ محمد  شیردل زیردیپلم تدارکات ۱۵
۸ مجید صادقی کارشناس ارشد شهرسازی مهندس اجرا ۳
۹ بهنام  احمدی فوق دیپلم کارپرداز ۵