رئیس هیئت مدیره:

نام و نام خانوادگی : مهدی صادقی

 

سوابق تحصیلی :

 • فارغ التحصیل کاردانی کارهای عمومی ساختمان در سال ۱۳۸۳
 • فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی عمران – عمران  در سال ۱۳۸۷
 • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عمران – سازه در سال ۱۳۸۹

سوابق کاری :

 • مهندس اجرا پروژه احداث مدرسه ۶ کلاسه مبارک آباد شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی
 • مهندس اجرا پروژه احداث راه فرعی معادن شانوره و اوریه به طول ۲۱ کیلومترشهرستان قروه استان کردستان
 • مهندس اجرای ابنیه فنی و عملیات خاکریزی پروژه احداث راه فرعی سمنان – آبگرم به طول ۲۰ کیلومترشهرستان سمنان استان سمنان
 • سرپرست کارگاه پروژه احداث استخر ورزشی کارگران ارومیه شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی
 • سرپرست کارگاه و دفتر فنی پروژه احداث کارخانه آب اکسیژنه تبریزشهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی
 • سرپرست کارگاه و دفتر فنی پروژه احداث پست برق ۲۳۲ کیلوولت حسین آباد استان زنجان
 • سرپرست کارگاه پروژه احداث ساختمان اداری و سوله های انبار CGS دوم ارومیه استان آذربایجان غربی
 • مدیر پروژه عملیات تهیه مصالح و اجرای عملیات فنس کشی زمین جنب ایستگاه CGS دوم ارومیه
 • مدیرپروژه عملیات تهیه مصالح و تخریب و بازسازی قسمتی از ساختمان اداره گاز سردشت
 • مدیر پروژه عملیات تهیه مصالح ، رفع نواقص واجرای کارهای باقیمانده ساختمان عملیات و امداد ایو اوغلی
 • مدیرپروژه احداث ساختمان پست امداد بهارستان زنجان