نایب رئیس هیئت مدیره :

نام و نام خانوادگی  : عادل کارگرزاده

 

سوابق تحصیلی :

  • فارغ التحصیل کاردانی برق قدرت در سال۱۳۸۱
  • فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی برق – قدرت  در سال ۱۳۸۴

سوابق کاری :

  • عضو هیئت مدیره شرکت شرکت توران نورسالان
  • رئیس نگهداری و تعمیرات کارخانه فولاد صنعت بناب
  • مهندس تاسیسات برقی پروژه عملیات تهیه مصالح و تخریب و بازسازی قسمتی از ساختمان اداره گاز سردشت
  • مهندس تاسیسات برقی پروژه عملیات تهیه مصالح ، رفع نواقص واجرای کارهای باقیمانده ساختمان عملیات و امداد ایو اوغلی
  • مهندس تاسیسات برقی پروژه احداث ساختمان پست امداد بهارستان زنجان